Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2016 10:05 311/2016 Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
08.11.2016 09:44 310/2016 Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
08.11.2016 09:41 309/2016 Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dyżurów aptek na terenie Miasta Ustroń na 2017 rok
08.11.2016 09:37 308/2016 Zarządzenie nr 308/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o.
08.11.2016 09:34 307/2016 Zarządzenie nr 307/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
08.11.2016 09:30 306/2016 Zarządzenie nr 306/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w Urzędzie Miasta Ustroń
08.11.2016 09:11 305/2016 Zarządzenie nr 305/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.11.2016 10:44 304/2016 Zarządzenie nr 304/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
03.11.2016 10:36 303/2016 Zarządzenie nr 303/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
03.11.2016 10:33 302/2016 Zarządzenie nr 302/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna