Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2016 11:18 XXIII/251/2016 UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
02.12.2016 11:17 XXIII/250/2016 UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.11.2016 14:38 XXII/249/2016 UCHWAŁA NR XXII/249/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny
03.11.2016 14:37 XXII/248/2016 UCHWAŁA NR XXII/248/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
03.11.2016 14:36 XXII/247/2016 UCHWAŁA NR XXII/247/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
03.11.2016 14:35 XXII/246/2016 UCHWAŁA NR XXII/246/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
03.11.2016 14:34 XXII/245/2016 UCHWAŁA NR XXII/245/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
03.11.2016 14:33 XXII/244/2016 UCHWAŁA NR XXII/244/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
03.11.2016 14:31 XXII/243/2016 UCHWAŁA NR XXII/243/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu” na lata 2014 - 2018
03.11.2016 14:30 XXII/242/2016 UCHWAŁA NR XXII/242/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna