Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2016 14:29 XXII/241/2016 UCHWAŁA NR XXII/241/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
03.11.2016 13:55 XXII/240/2016 UCHWAŁA NR XXII/240/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
07.10.2016 10:02 XXI/239/2016 UCHWAŁA NR XXI/239/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wystąpienia z apelem i złożenia deklaracji
07.10.2016 10:01 XXI/238/2016 UCHWAŁA NR XXI/238/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2016 – Srebrnej Cieszynianki
07.10.2016 10:00 XXI/237/2016 UCHWAŁA NR XXI/237/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
07.10.2016 09:59 XXI/236/2016 UCHWAŁA NR XXI/236/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Rekreacyjno-Turystycznego SKI THERMA&SPA w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
07.10.2016 09:57 XXI/235/2016 UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
07.10.2016 09:56 XXI/234/2016 UCHWAŁA NR XXI/234/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
07.10.2016 09:55 XXI/233/2016 UCHWAŁA NR XXI/233/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
07.10.2016 09:54 XXI/232/2016 UCHWAŁA NR XXI/232/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna