Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2016 09:53 XXI/231/2016 UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
07.10.2016 09:52 XXI/230/2016 UCHWAŁA NR XXI/230/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
07.10.2016 09:51 XXI/229/2016 UCHWAŁA NR XXI/229/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
07.10.2016 09:50 XXI/228/2016 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.10.2016 09:49 XXI/227/2016 UCHWAŁA NR XXI/227/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
07.10.2016 07:23 XXI/226/2016 UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
06.09.2016 08:53 XX/225/2016 UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
06.09.2016 08:52 XX/224/2016 UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
06.09.2016 08:51 XX/223/2016 UCHWAŁA NR XX/223/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
06.09.2016 08:50 XX/222/2016 UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna