Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2016 11:57 XXIII/250/2016 UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.11.2016 14:39 XXII/242/2016 UCHWAŁA NR XXII/242/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.10.2016 10:06 XXI/231/2016 UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
07.10.2016 10:06 XXI/235/2016 UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
07.10.2016 10:05 XXI/230/2016 UCHWAŁA NR XXI/230/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
07.10.2016 10:04 XXI/229/2016 UCHWAŁA NR XXI/229/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
07.10.2016 10:03 XXI/228/2016 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.09.2016 09:14 XX/225/2016 UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
06.09.2016 09:06 XX/224/2016 UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
06.09.2016 09:05 XX/223/2016 UCHWAŁA NR XX/223/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 następna