Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2016 09:04 XX/216/2016 UCHWAŁA NR XX/216/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
29.06.2016 16:06 XIX/211/2016 UCHWAŁA NR XIX/211/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
29.06.2016 16:05 XIX/210/2016 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
29.06.2016 16:04 XIX/209/2016 UCHWAŁA NR XIX/209/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
29.06.2016 16:03 XIX/208/2016 UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.06.2016 10:00 XVIII/203/2016 UCHWAŁA NR XVIII/203/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
07.06.2016 09:59 XVIII/201/2016 UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody - drzew z gatunku Buk pospolity (Fagus sylvatica) rosnących na terenie Miasta Ustroń
07.06.2016 09:57 XVIII/200/2016 UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Ustroniu
07.06.2016 09:52 XVIII/199/2016 UCHWAŁA NR XVIII/199/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
09.05.2016 08:05 XVII/191/2016 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 następna