Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2016 08:04 XVII/184/2016 UCHWAŁA NR XVII/184/2016 RADY MASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
09.05.2016 08:04 XVII/189/2016 UCHWAŁA NR XVII/189/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.04.2016 13:41 XVI/182/2016 UCHWAŁA NR XVI/182/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
06.04.2016 13:40 XVI/178/2016 UCHWAŁA NR XVI/178/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zapłaty podatków instrumentem płatniczym
05.04.2016 15:17 XVI/177/2016 UCHWAŁA NR XVI/177/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
08.03.2016 12:35 XV/173/2016 UCHWAŁA NR XV/173/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania nowego statutu Muzeum Ustrońskiemu im. Jana Jarockiego w Ustroniu
08.03.2016 12:34 XV/170/2016 UCHWAŁA NR XV/170/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią w Ustroniu przy ul. Sportowej 5
08.03.2016 12:33 XV/169/2016 UCHWAŁA NR XV/169/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.02.2016 12:03 XIV/160/2016 UCHWAŁA NR XIV/160/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
05.02.2016 12:02 XIV/153/2016 UCHWAŁA NR XIV/153/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 następna