Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2023 14:18 Uchwała nr 48/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „RozMOWA”.
15.09.2023 14:17 Uchwała nr 47/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Doświadczenie chemiczne – nauka i zabawa cz. II”.
15.09.2023 14:16 Uchwała nr 46/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Epicki czytelnik”.
15.09.2023 14:15 Uchwała nr 44/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Mistrzowie klawiatury”.
15.09.2023 14:15 Uchwała nr 45/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Matematyki się nie boję”.
15.09.2023 14:14 Uchwała nr 43/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Kocham słyszeć”.
15.09.2023 14:13 Uchwała nr 42/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Zasady ortograficzne to nasi sprzymierzeńcy”.
15.09.2023 14:12 Uchwała nr 41/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2023/2024 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.
15.09.2023 14:11 Uchwała nr 40/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2023/2024.
15.09.2023 14:10 Uchwała nr 39/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły.

1 2 3 4 5 następna