Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2010 13:05 292/2010 Zarządzenie nr 292/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010
30.11.2010 13:00 291/2010 Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zmian w budżecie na rok 2010 w związku z dotacją celową wojewody
30.11.2010 12:54 290/2010 Zarządzenie nr 290/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
30.11.2010 12:51 289/2010 Zarządzenie nr 289/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zmian w budżecie na rok 2010 w związku z dotacjami celowymi
30.11.2010 12:48 288/2010 Zarządzenie nr 288/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
30.11.2010 12:43 287/2010 Zarządzenie nr 287/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2010/2011
30.11.2010 12:40 286/2010 Zarządzenie nr 286/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Eieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
30.11.2010 12:29 285/2010 Zarządzenie nr 285/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2011
30.11.2010 12:26 284/2010 Zarządzenie nr 284/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010
30.11.2010 12:21 283/2010 Zarządzenie nr 283/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian struktury wydatków w budżecie miasta na rok 2010

1 2 3 4 5 6 następna