Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 12:20 Uchwała nr 24/20/21 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:18 Zarządzenie nr 13/2021 - powołanie i funkcjonowanie zespołu ds. HACCP w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:16 Zarządzenie nr 12/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:15 Zarządzenie nr 11/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
06.04.2021 10:19 Statut Szkoły - tekst ujednolicony
06.04.2021 10:16 Uchwała nr 23/20/21 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
06.04.2021 10:15 Uchwała nr 22/20/21 w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022
23.03.2021 10:25 Zarządzenie nr 10/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
23.03.2021 10:24 Zarządzenie nr 9/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
01.03.2021 10:38 Zarządzenie nr 8/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

1 2 3 4 5 6 następna