Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2021 10:38 Zarządzenie nr 8/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
27.01.2021 09:54 Zarządzenie nr 7/2021 - ustalenie Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2021/2022
27.01.2021 09:52 Zarządzenie nr 6/2021 - powołanie i tryb działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
15.01.2021 14:41 Zarządzenie nr 5/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
15.01.2021 14:38 Zarządzenie nr 4/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
07.01.2021 11:05 Zarządzenie nr 3/2021 - ustalenie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
07.01.2021 11:04 Zarządzenie nr 2/2021 - zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
07.01.2021 09:36 Zarządzenie nr 1/2021 - ustalenie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok 2021
22.12.2020 12:56 Zarządzenie nr 40 - wprowadzenie Regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
17.12.2020 11:22 Zarządzenie nr 39 - powołanie zespołu doradczo-opiniującego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna