Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2019 14:46 292/2019 Uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2019
21.10.2019 16:53 291/2019 Zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
21.10.2019 16:47 290/2019 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019 / 2020
07.10.2019 11:54 289/2019 Zarządzenie nr 289/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
07.10.2019 11:05 288/2019 Zarządzenie nr 288/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2019 r. w sprawie założeń projektu budżetu Miasta Ustroń na rok 2020
07.10.2019 10:59 287/2019 Zarządzenie nr 287/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
07.10.2019 08:59 286/2019 Zarządzenie nr 286/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
07.10.2019 08:55 285/2019 Zarządzenie nr 285/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
07.10.2019 08:49 284/2019 Zarządzenie nr 284/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
02.10.2019 08:59 283/2019 Zarządzenie nr 283/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

1 2 3 4 5 6 następna