Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2020 08:43 298/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
16.09.2020 08:42 297/2020 Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji w placówce oświatowej na rok szkolny 2020/2021
16.09.2020 08:41 296/2020 Przeprowadzenie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
16.09.2020 08:40 295/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w pasie ul. Orłowej
16.09.2020 08:39 294/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
16.09.2020 08:37 293/2020 Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pn: „Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego – Mistrzostwa Ustronia w sprintach”
16.09.2020 08:35 292/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
16.09.2020 08:33 291/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
16.09.2020 08:32 290/2020 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
16.09.2020 08:27 289/2020 Wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

1 2 3 4 5 6 następna