Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2023 13:12 Uchwała nr 14/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Nasze eksperymentowanie".
16.11.2023 13:11 Uchwała nr 13/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Czytam z klasą lekturki spod chmurki".
16.11.2023 13:10 Uchwała nr 12/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Nasze emocje".
16.11.2023 13:09 Uchwała nr 11/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2024
09.11.2023 08:35 Uchwała nr 4/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2024.
09.11.2023 08:33 Uchwała nr 3/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.
09.11.2023 08:32 Uchwała nr 2/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023/2024.
09.11.2023 08:31 Uchwała nr 1/23/24 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza
18.10.2023 12:15 Uchwała nr 10/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dostosowania formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia – obywatela Ukrainy.
05.10.2023 13:04 Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 4 października 2023 r. w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, ceny odzieży roboczej i sportowej oraz wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i sportowej dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna