Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2022 08:06 Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu III wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.
04.03.2022 08:05 Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu
23.02.2022 12:18 Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia Procedury Organizacji Wycieczek Szkolnych i Wyjść Grupowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu
23.02.2022 12:17 Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu spacerów i wycieczek w Przedszkolu nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu
14.02.2022 11:20 Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dzieci do Przedszkola nr 1 w Ustroniu na rok szkolny 2022/2023
14.02.2022 11:19 Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie wprowadzenia do użytku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu Zasad rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Ustroń na rok szkolny 2022/2023
18.10.2023 12:34 Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, ceny odzieży roboczej i sportowej oraz wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i sportowej dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu
07.02.2022 17:52 Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu na rok szkolny 2022/2023
18.10.2023 11:37 Zarządzenie nr 24/2023
07.02.2022 17:51 Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu na rok szkolny 2022/2023

1 2 3 4 następna