Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2004 13:51 274/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
02.02.2004 13:48 273/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2004.
02.02.2004 13:44 272/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie stałej zaliczki dla przedszkoli miejskich na rok 2004.
02.02.2004 13:38 271/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki dla szkół publicznych na rok 2004.
02.02.2004 13:34 270/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2004 r.
02.02.2004 13:22 269/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
02.02.2004 13:17 268/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
02.02.2004 13:08 267/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
02.02.2004 13:01 266/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminy za rok 1999 wraz z odsetkami z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.
02.02.2004 12:55 265/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

1 2 3 4 5 6 następna