Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2017 10:56 ZP.271.3.93.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
19.12.2017 10:54 ZP.271.3.92.2017 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Miasta Ustroń na antenie Radia ZET
14.12.2017 12:11 MDSS.ZP.271.3.01.2017 Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
23.11.2017 13:59 ZP.271.3.91.2017 Zakup ozdoby świątecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup bombki na Rynek Miasta”
16.11.2017 09:48 G2.ZP.271.3.01.2017 Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
15.11.2017 11:53 ZP.271.3.90.2017 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
06.11.2017 13:02 ZP.271.3.89.2017 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
02.11.2017 13:30 ZP.271.3.88.2017 Zakup i dostawa 2 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
02.11.2017 13:13 ZP.271.3.87.2017 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
26.10.2017 10:06 ZP.271.3.86.2017 Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń

1 2 3 4 5 6 następna