Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2018 11:26 ZP.271.3.78.2018 Zakup i dostawa tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń
15.11.2018 11:49 ZP.271.3.77.2018 Zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych 2w1 w ramach Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
07.11.2018 14:13 ZP.271.3.76.2018 Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nasze zielone osiedle" – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /BO/
07.11.2018 11:24 ZP.271.3.75.2018 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków”
07.11.2018 11:22 ZP.271.3.74.2018 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lipowej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych
31.10.2018 11:14 ZP.271.3.73.2018 Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum
19.10.2018 13:12 ZP.271.3.72.2018 Dostawa obwolut poliestrowych wpinanych w segregator oraz pudeł archiwizacyjnych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Ustroniu
19.10.2018 13:10 ZP.271.3.71.2018 Wykonanie płyty betonowej oraz zakup i montaż dwóch domków gospodarskich dla P7 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P7”
17.10.2018 14:23 MDK.ZP.271.3.01.2018 Zakup zestawu nagłośnieniowego dla MDK „Prażakówka”
11.10.2018 13:02 ZP.271.3.70.2018 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”

1 2 3 4 5 6 następna