Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2019 12:57 ZP.271.3.42.2019 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
01.10.2019 11:16 ZP.271.3.41.2019 Dostawa 2 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu
19.09.2019 12:10 ZP.271.3.40.2019 Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczej /BO/
12.09.2019 08:53 GU.ZP.271.3.01.2019 Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
08.08.2019 12:11 ZP.271.3.39.2019 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krzywaniec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
08.08.2019 12:09 ZP.271.3.38.2019 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bocznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
15.07.2019 12:33 ZP.271.3.37.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
15.07.2019 10:45 ZP.271.3.36.2019 Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku w P-2 z wykonaniem izolacji poziomej
17.06.2019 09:22 ZP.271.3.35.2019 Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1
11.06.2019 12:53 SP2.ZP.271.3.01.2019 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu

1 2 3 4 5 następna