Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2019 13:11 ZP.271.3.22.2019 Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/
06.02.2019 08:36 ZP.271.3.21.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności
01.02.2019 11:11 ZP.271.3.20.2019 Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/
28.01.2019 13:40 ZP.271.3.19.2019 Wykonanie konserwacji zabytkowych krzyży na terenie Miasta Ustroń w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Konserwacja dwóch zabytkowych krzyży w Ustroniu Hermanicach”
25.01.2019 09:29 ZP.271.3.18.2019 Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście””
18.01.2019 09:37 ZP.271.3.17.2019 Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Papiernia 4/3 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje budynków komunalnych”
18.01.2019 09:34 ZP.271.3.16.2019 Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń
18.01.2019 09:31 ZP.271.3.15.2019 Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
16.01.2019 10:36 ZP.271.3.14.2019 Remont kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu
11.01.2019 12:57 ZP.271.3.13.2019 Prowadzenie zajęć na basenie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Aktywny Poniwiec – zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów”

1 2 3 następna