Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2019 08:13 ZP.271.1.35.2019 Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka
02.10.2019 14:32 ZP.271.1.34.2019 Wykonanie i wdrożenie modułu „e-Bezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą urządzeń realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
30.09.2019 09:40 ZP.271.1.33.2019 Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu – etap 3
30.09.2019 08:40 ZP.271.1.32.2019 Rozbudowa ul. Fabrycznej
19.09.2019 09:27 ZP.271.1.31.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (przebudowa dachu sali gimnastycznej)
19.09.2019 08:56 ZP.271.1.30.2019 Modernizacja dróg bocznych ul. Turystycznej i Folwarcznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
17.09.2019 08:22 ZP.271.1.29.2019 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w sektorze nr 3 Miasta Ustroń w sezonie 2019 – 2020
22.08.2019 11:19 ZP.271.1.28.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (izolacja murów)
22.08.2019 11:17 ZP.271.1.27.2019 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
22.08.2019 11:15 ZP.271.1.26.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skate Parku pod Palenicą"

1 2 3 4 następna