Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2020 13:53 ZP.271.1.50.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
22.10.2020 13:43 ZP.271.1.49.2020 Dostawa, montaż, konfiguracja infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu miejskiego”
22.10.2020 12:24 ZP.271.1.48.2020 Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
14.10.2020 11:51 ZP.271.1.47.2020 Modernizacja ul. Owocowej i Gospodarskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
13.10.2020 07:59 ZP.271.1.46.2020 Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
07.10.2020 13:51 ZP.271.1.45.2020 Usunięcie i zagospodarowanie odpadów w tym niebezpiecznych
21.09.2020 15:12 ZP.271.1.44.2020 Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
14.09.2020 09:27 ZP.271.1.43.2020 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
03.09.2020 09:49 ZP.271.1.42.2020 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokra
02.09.2020 14:49 ZP.271.1.41.2020 Modernizacja odwodnienia ul. Sanatoryjnej, ul. Jodłowej i drogi bocznej ul. Skalicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

1 2 3 4 5 6 następna