Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2020 13:17 Uchwała nr XV/206/2020 z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.11.2020 13:11 Uchwała nr XIV/190/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.11.2020 13:09 Uchwała nr XIV 189 2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
27.11.2020 13:05 Uchwała nr XIV 191 2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.05.2020 10:37 Uchwała nr XI/147/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
29.05.2020 10:35 Uchwała nr XII/168/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.05.2020 10:30 Uchwała nr XII/169/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości
29.05.2020 10:27 Uchwała nr XII/166/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.05.2020 10:21 Uchwała nr XII/167/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat