Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2021 13:50 ZP.271.1.09.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy parkingu przy ul. 9 Listopada w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt”
12.01.2021 13:34 ZP.271.3.08.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy parkingu przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt”
12.01.2021 11:01 ZP.271.3.07.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Leśnej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej”
12.01.2021 10:59 ZP.271.3.06.2021 Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
18.12.2020 10:42 ZP.271.3.05.2021 Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń
17.12.2020 08:37 ZP.271.3.04.2021 Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń
16.12.2020 08:24 ZP.271.3.03.2021 Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń
10.12.2020 09:36 ZP.271.3.02.2021 Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
25.11.2020 08:46 MDSS.ZP.271.3.01.2021 Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
25.11.2020 08:40 ZP.271.3.01.2021 Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń