Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2021 07:39 ZP.271.1.16.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-6”
24.03.2021 10:04 ZP.271.3.15.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka
25.02.2021 10:46 ZP.271.3.14.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków w rejonie ul. Chałupniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
15.02.2021 09:31 ZP.271.3.13.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sztwiertni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
15.02.2021 09:29 ZP.271.3.12.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
15.02.2021 09:27 ZP.271.3.11.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
09.02.2021 11:27 ZP.271.3.10.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej – projekt”
12.01.2021 13:50 ZP.271.3.09.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy parkingu przy ul. 9 Listopada w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt”
12.01.2021 13:34 ZP.271.3.08.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy parkingu przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt”
12.01.2021 11:01 ZP.271.3.07.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Leśnej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej”

1 2 następna