Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2021 13:19 ZP.271.1.10.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54
07.04.2021 09:18 ZP.271.1.09.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa Tężni Miejskiej” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla turystyki w 2021 roku
19.03.2021 09:26 ZP.271.1.08.2021 Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec
18.03.2021 12:07 ZP.271.1.07.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie dzielnicy Goje - ul. Obrzeżna, Komunalna, Cieszyńska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
16.03.2021 14:00 ZP.271.1.06.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa Tężni Miejskiej” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla turystyki w 2021 roku
11.03.2021 12:53 ZP.271.1.05.2021 Rozbudowa ul. Bładnickiej
09.03.2021 09:28 ZP.271.1.04.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”
22.02.2021 11:31 ZP.271.1.03.2021 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie dzielnicy Goje - ul. Obrzeżna, Komunalna, Cieszyńska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
10.12.2020 09:23 ZP.271.1.02.2021 Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
10.12.2020 09:19 ZP.271.1.01.2021 Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń