Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2021 09:00 ZP.271.1.45.2021 Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej
07.12.2021 08:30 ZP.271.1.44.2021 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką
19.11.2021 10:54 ZP.271.1.43.2021 Dostawa rowerów elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”
18.11.2021 14:33 ZP.271.1.42.2021 Orlik lekkoatletyczny przy SP-5
18.11.2021 10:25 ZP.271.1.41.2021 Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)”
18.11.2021 08:10 ZP.271.1.40.2021 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
17.11.2021 08:36 ZP.271.1.39.2021 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką
05.11.2021 11:04 ZP.271.1.38.2021 Budowa samoobsługowych ogólnodostępnych stacji naprawy rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”
05.11.2021 08:12 ZP.271.1.37.2021 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką
29.10.2021 10:51 ZP.271.1.36.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę zadaszenia poletek osadowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”

1 2 3 4 5 następna