Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2021 14:49 AGG.6724.1.000015.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
25.02.2021 14:31 AGG.6724.1.000014.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
25.02.2021 14:21 AGG.6724.1.000013.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
18.02.2021 12:31 IGG.6721.00005.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
05.02.2021 15:26 Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 29 stycznia 2021r. przeznaczonych do dzierżawy na cele ogródka przydomowego.
04.02.2021 08:19 Informacja o działaniach lobbingowych w 2020 roku
11.01.2021 15:40 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 4 stycznia 2021r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele: gastronomiczne, ogródek letni, użytki zielone, utrzymywanie zieleni oraz tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych.”
28.12.2020 13:56 IFXIII.7820.56.2020 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
26.11.2020 13:03 AGG.6724.000001.2020.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
26.11.2020 08:48 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 20 listopada 2020r. przeznaczonych do najmu na cele garażowe.

1 2 3 4 5 6 następna