Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2020 14:50 Wykaz z dnia 15 października 2020 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniu 16 października 2020r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
13.10.2020 15:23 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 1 października 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele składowe.
07.10.2020 14:05 IFIII.746.56.2020 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.09.2020 12:06 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 23 września 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele utrzymania terenu stanowiącego zieleń izolacyjną oraz do dzierżawy na cele ogródka przydomowego.
29.09.2020 15:32 IFXIII.7820.56.2020 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
24.09.2020 12:19 IGG.6733.00032.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2020 08:45 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 9, 10 i 14 września 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele: ogródka przydomowego, ogródka letniego, pod obiekty rekreacyjne oraz handlowe.”
03.09.2020 09:23 OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2020r.
19.08.2020 15:45 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: wykaz z dnia 30 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do najmu na cele usługowe oraz wykaz z dnia 31 lipca 2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
14.08.2020 10:01 AGG.6733.000020.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna