Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 14:02 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 19 i 22 kwietnia 2021r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele usługowe w tym urządzone przejście, dojście i miejsca postojowe a także na cele ogródka przydomowego oraz pasiekę pszczelą.
05.05.2021 11:47 IFIII.746.4.2021 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO -zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Śląskiego decyzji Nr 15/2021,znak:IFIII.746.4.2020 z dnia 26.04.2021r.,o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.::Budowa 3 (trzech)masztów radiołączności na stacjach:Ustroń,Ustroń Polana oraz Wisła Uzdrowisko
27.04.2021 12:25 IFIII.746.2.2021 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.04.2021 15:36 AGG.6733.000015.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.04.2021 15:31 AGG.6733.000014.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.04.2021 15:01 AGG.6733.000016.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.04.2021 14:43 AGG.6733.000003.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.04.2021 08:25 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 9 i 12 kwietnia 2021r. przeznaczonych do użytkowania na cele statutowe, do najmu na cele usługowe i mieszkaniowe oraz do dzierżawy na cele ogródka przydomowego.
13.04.2021 15:47 AGG.6724.1.000015.2021.AG Zawiadomienie o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
13.04.2021 15:28 AGG.6724.1.000014.2021.AG Zawiadomienie o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków

1 2 3 4 5 6 następna