Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2020 15:05 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 24 i 28 kwietnia 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele handlowe oraz jako tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
03.04.2020 14:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 3 kwietnia 2020 r. przeznaczone do najmu lub dzierżawy
20.03.2020 14:38 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 12, 18, 19 i 20 marca 2020 r. przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
04.02.2020 13:16 IGG.6733.00032.2019.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.02.2020 08:38 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
27.01.2020 15:09 IGG.6845.00084.2019/2020.RM Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres do lat 3
15.01.2020 10:06 Wykaz z dnia 10 stycznia 2020 r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
28.11.2019 15:45 IGG.6721.00001.2019.JGA.AG Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
22.11.2019 12:06 Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 5 listopada 2019 r. przeznaczonych do najmu lub dzierżawy
16.10.2019 15:34 OGŁOSZENIE O KIERMASZU NA RYNKU W DNIACH 06.12.2019 r. do 22.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 następna