Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2023 13:48 WI.6851.000002.2023.RM Informacja Burmistrza Miasta Ustrtoń
24.11.2023 10:03 AGG.6733.000033.2023.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.11.2023 14:56 AGG.6721.000001.2022.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
20.11.2023 11:54 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone w dniu 20 listopada 2023r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele : usługowe, garażowe, użytki zielone, mieszkaniowe, tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych.
06.10.2023 12:42 Wykaz wywieszony w dniu 06.10.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń na okres 21 dni, dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
05.10.2023 11:13 Obwieszczenie - zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.”Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”
05.10.2023 11:10 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania w związku z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji p.n.pn.”Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”
28.09.2023 13:20 AGG.6721.000001.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.09.2023 11:41 AGG.6721.000001.2022.AG Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu
01.09.2023 12:55 AGG.6733.000025.2023.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna