Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2021 14:28 Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej oraz parkingu w ilości 60 miejsc postojowych na działkach ewidencyjnych o nr 112/3 oraz 541”
08.01.2021 15:26 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
04.01.2021 11:30 Okresowa ocena jakości wody za 2019 r..
28.12.2020 09:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące - po dnem potoku Lipowieckiego.
23.12.2020 10:17 ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej oraz parkingu w ilości 60 miejsc postojowych na działkach ewidencyjnych o nr 112/3 oraz 541”obręb Hermanice Miasto Ustroń”.
09.12.2020 08:51 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.174.2018.RK1.20 z 7 grudnia 2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka - Skoczów-SG/00060715".
08.12.2020 09:49 Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2020 r. znak: SR.6220.00020.2020 o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nowego terminu wydania opinii w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” złożony przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o. z siedzibą ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń.
02.12.2020 09:05 Orzeczenia PPIS w Cieszynie w sprawie wody przeznaczonej do spożycia.
02.12.2020 09:03 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej T-Mobile SA oznaczonej jako 95571_KBL Ustroń Kuźnicza"
20.11.2020 14:10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.”Rowerem przez Beskidy – Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin – Ustronia, Wisły oraz Brennej.

1 2 3 4 5 6 następna