Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2018 12:05 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu.
05.07.2018 10:19 Obwieszczenie w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzenie wody na terenie Miasta Ustroń.
18.06.2018 14:21 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
08.06.2018 10:57 Obwieszczenie w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Ustroń.
11.04.2018 13:51 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ocena wody produkowanej przez Wododciąg Wisła Czarne, Ustroń Poniwiec w 2017 r. jako przydatną do spożycia.
28.03.2018 09:18 GL.ZUZ.2.421.90.2018.BD./2083 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MOKATE S. A. ul. Katowicka 265 w Ustroniu.
27.03.2018 12:53 WOOŚ.4240.24.2018.RK1.2 z dnia 21 marca 2018 Wszczęcie postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa Kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Przetnica i Krzywaniec w Ustroniu"
08.12.2017 12:02 WOOŚ.442.2.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
20.10.2017 14:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochtony Środowiska w Katowicach.
14.11.2016 14:05 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci oświetleniowej trasy narciarskiej niebieskiej nr 2” .

1 2 3 4 5 6 następna