Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2023 14:15 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji paliwowej znajdującej się przy ul. 3 Maja 57 w Ustroniu.
27.11.2023 13:09 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gastronomiczno hotelowego w Ustroniu przy ulicy Równicy ”Dwór Skibówka”.
21.11.2023 14:18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu budynków w ramach rozbudowy dzielnicy rehabilitacyjno - uzdrowiskowej Ustroń".
03.11.2023 10:47 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i możliwości zaznajomienia się z całością dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na przebudowie istniejącej stacji paliwowej znajdującej się przy ul. 3 Maja 57 w Ustroniu.
03.11.2023 10:44 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i możliwości zaznajomienia się z całością dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gastronomiczno hotelowego w Ustroniu przy ulicy Równicy ”Dwór Skibówka”.
27.10.2023 08:51 GL.ZUZ.2.4210.499.2023.MZD Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
16.10.2023 14:59 Plan polowań Koła Łowieckiego "Diana" w Skoczowie,
06.10.2023 14:15 Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie.
04.10.2023 13:30 Plan polowań Koła Łowieckiego Hubertus w Goleszowie.
21.09.2023 14:33 Plan polowań Koło Łowieckie Bażant Dzięgielów.

1 2 3 4 5 6 następna