Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 13:20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na „Budowie domów jednorodzinnych na działkach 250/2, 252, 254/3, 255, 257/2, 258/1, 258/2, 258/3, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 w rejonie ul. Gospodarskiej w Ustroniu Nierodzimiu”.
20.04.2021 12:11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego (DJP) w Lipowcu, ul. Wesoła 25 na działce 1155/1”.
15.04.2021 14:21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie istniejących odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 i DN150 CN2,5MPa relacji Skoczów – Świętoszówka w związku z rozbudową i nadbudową istniejącego baru „Utropek” na dz. nr 222/18 i 222/31 pomiędzy Al. Legionów a ul. Grażyny w Ustroniu”
12.04.2021 14:21 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . pn. „Przebudowie istniejących odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 i DN150 CN2,5MPa relacji Skoczów – Świętoszówka w związku z rozbudową i nadbudową istniejącego baru „Utropek” na dz. nr 222/18 i 222/31 pomiędzy Al. Legionów a ul. Grażyny w Ustroniu”
12.04.2021 14:18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Skoczowskiej w Ustroniu - Hermanicach na działkach 201/18, 210/8 ze zmianą na 210/20 i 210/19 obr. Hermanice”
15.03.2021 14:36 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejących odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 i DN150 CN2,5MPa relacji Skoczów –Świętoszówka w związku z rozbudową i nadbudową istniejącego baru „Utropek” "
08.03.2021 14:00 Okresowa ocena jakości wody za 2020 r.
02.03.2021 11:35 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie informuje o wystepującej grypie ptaków na terenie województwa śląskiego.
26.02.2021 13:46 Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ”Rowerem przez Beskidy – Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin – Ustronia, Wisły oraz Brennej”
23.02.2021 09:31 Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn"„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie o powierzchni ok. 2,6 ha w ilości od 12 do 21 obiektów usytuowanych w Gminie Ustroń”

1 2 3 4 5 6 następna