Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2012 13:41 K / 51 / 2012 51 Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
31.10.2012 13:13 K / 50 / 2012 50 Obsługa finansowa projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
31.10.2012 13:09 K / 49 / 2012 49 Monitoring projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
31.10.2012 12:40 K / 48 / 2012 48 Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
30.10.2012 14:43 K / 47 / 2012 47 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Ustroń. Przyłącze wodociągowe Ustroń ul. Orzechowa
18.10.2012 14:53 K / 46 / 2012 46 Wycinka drzew na terenie Miasta Ustroń
17.10.2012 12:15 P7 / K / 08 / 2012 P7 08 Angielski z muzyką - Przeprowadzenie zajęć
17.10.2012 11:53 P7 / K / 07 / 2012 P7 07 Angielski z muzyką - Pomoce dydaktyczne
17.10.2012 11:45 P7 / K / 06 / 2012 P7 06 Ucze się z radością - Pomoce dydaktyczne
11.10.2012 11:39 K / 45 / 2012 45 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Folwarcznej w Ustroniu. Budowa wodociągu w ul. Folwarcznej w Ustroniu”

1 2 3 4 5 6 następna