Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2012 09:28 XXVII/317/2012 UCHWAŁA NR XXVII/317/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 r.
31.12.2012 09:27 XXVII/316/2012 UCHWAŁA NR XXVII/316/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
31.12.2012 09:26 XXVII/315/2012 UCHWAŁA NR XXVII/315/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
31.12.2012 09:25 XXVII/314/2012 UCHWAŁA NR XXVII/314/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
31.12.2012 09:22 XXVII/313/2012 UCHWAŁA NR XXVII/313/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
31.12.2012 09:19 XXVII/312/2012 UCHWAŁA NR XXVII/312/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
31.12.2012 09:15 XXVII/311/2012 UCHWAŁA NR XXVII/311/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
31.12.2012 09:14 XXVII/310/2012 UCHWAŁA NR XXVII/310/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
31.12.2012 09:11 XXVII/309/2012 UCHWAŁA NR XXVII/309/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
31.12.2012 09:08 XXVII/308/2012 UCHWAŁA NR XXVII/308/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

1 2 3 4 5 6 następna