Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2019 10:38 IGG.6721.00001.2016.JGA OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
16.05.2019 09:18 IGG.6733.00010.2019.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.05.2019 10:46 IGG.6721.00001.2019.JGA OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
10.05.2019 14:20 IGG.6733.00012.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.05.2019 08:45 IGG.6733.00010.2019.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2019 11:44 IGG.6720.00001.2017.JGA OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
16.04.2019 15:11 IGG.6733.00007.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.04.2019 14:15 IGG.6733.00006.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2019 15:27 IGG.6733.00007.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.04.2019 11:51 IGG.6733.00006.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna