Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2018 13:26 IGG.6733.00035.2018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
06.12.2018 08:14 IGG.6721.00001.2016.JGA O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
05.12.2018 11:53 IGG.6733.00035.2015.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.12.2018 11:53 IGG.6733.00035.2015.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2018 09:59 IGG.6733.00036.2018.MM OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.11.2018 10:58 IGG.6851.00005.2018.RM INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmuna cele reklamowe.
22.11.2018 13:22 IGG.6733.00034.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.11.2018 14:53 IGG.6733.00034.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.11.2018 13:30 IGG.6733.00033.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.11.2018 13:24 IGG.6733.00032.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna