Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2021 14:49 AGG.6724.1.000015.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
25.02.2021 14:31 AGG.6724.1.000014.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
25.02.2021 14:21 AGG.6724.1.000013.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
24.02.2021 08:44 AGG.6733.00048.2020.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.02.2021 15:41 AGG.6733.000006.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.02.2021 15:34 AGG.6733.000005.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.02.2021 14:19 AGG.6733.000001.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.02.2021 12:31 IGG.6721.00005.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10.02.2021 11:11 AGG.6733.000004.2021.KW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.02.2021 13:50 AGG.6730.000003.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna