Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2019 11:04 IGG.6733.00037.2018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
05.02.2019 07:43 IGG.6721.00005.2019.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.02.2019 10:22 IGG.6733.00037.2018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.01.2019 12:56 IGG.6721.00002.2016.AG Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23.01.2019 09:20 GL.ZUZ.2.421.784.2018.TL/456 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 stycznia 2019r.
23.01.2019 08:38 IGG.6721.00004.2019.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.01.2019 11:40 IGG.6721.00002.2019.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.01.2019 14:33 GL.ZUZ.2.421.795.2018.BD/199 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.01.2018r.
08.01.2019 14:30 IGG.6845.00001.2019.RM Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia - sieć gazowa.
08.01.2019 07:56 IGG.6733.00001.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna