Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2016 11:30 ZP.271.1.31.2016 Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
04.11.2016 14:52 ZP.271.1.30.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
20.10.2016 15:21 ZP.271.1.29.2016 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
13.10.2016 13:17 ZP.271.1.28.2016 Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
13.10.2016 11:19 ZP.271.1.27.2016 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
29.09.2016 11:45 ZP.271.1.26.2016 Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,6 km w Ustroniu
27.07.2016 08:26 ZP.271.1.25.2016 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 – 2017
27.07.2016 07:50 ZP.271.1.24.2016 Montaż piłkochwytów na terenie KS Kuźnia w Ustroniu w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu
22.07.2016 12:11 ZP.271.1.23.2016 Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
21.07.2016 13:50 ZP.271.1.22.2016 Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej

1 2 3 4 następna