Agnieszka Śliwka

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Telefon
338579311
Fax
338579330
E-mail:
agnieszka.sliwka@um.ustron.pl