Anna Wilisowska

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Telefon
338579342
Fax
338579330
E-mail:
anna.wilisowska@um.ustron.pl