Karolina Kocoń

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Telefon
338579323
Fax
338579330
E-mail:
karolina.kocon@um.ustron.pl