Anna Stec-Hanus

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579357
Fax
338579330
E-mail:
anna.stec-hanus@um.ustron.pl