Wanda Kocoń

Stanowisko
inspektor
Miejsce pracy
UM Ustroń / Wydział Budżetu i Księgowości
E-mail:
wanda.kocon@um.ustron.pl