Agnieszka Siwiec

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Telefon
338579338
Fax
338579330
E-mail:
agnieszka.siwiec@um.ustron.pl