Agnieszka Siwiec

Stanowisko
podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon
+48 033 8579 315
Fax
+48 033 8579 330
E-mail:
um-koncesje@ustron.pl