Katarzyna Stusek

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579315
Fax
338579330
E-mail:
katarzyna.stusek@um.ustron.pl