Martyna Żwak

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579300
Fax
338579330
E-mail:
martyna.zwak@um.ustron.pl