Martyna Żwak

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579350
Fax
338579330
E-mail:
martyna.zwak@um.ustron.pl