Adriana Strządała

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Budżetu i Księgowości - UM Ustroń
Telefon
338579312
E-mail:
adriana.strzadala@um.ustron.pl