Bożena Dziendziel

Stanowisko
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Miejsce pracy
Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń Rynek 1
Telefon
+48 033 8579 340
Fax
+48 033 8579 330
E-mail:
bozena.dziendziel@um.ustron.pl