Anna Niemczyk

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Inwestycji - UM Ustroń
Telefon
338579356
E-mail:
anna.niemczyk@um.ustron.pl