Beata Roman Wojtas

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Telefon
338579355
Fax
338579330
E-mail:
beata.roman-wojtas@um.ustron.pl