Milena Świątek

Stanowisko
Referent
Miejsce pracy
Wydział Mieszkowy - UM Ustroń
Telefon
338579317
E-mail:
milena.swiatek@um.ustron.pl