Karina Macura

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Telefon
338579311
Fax
338579330
E-mail:
karina.macura@um.ustron.pl