Józef Kuczera

Stanowisko
Główny Specjalista
Miejsce pracy
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Telefon
338579322
Fax
338579300
E-mail:
zamowieniapubliczne@ustron.pl