Justyna Stepień

Stanowisko
Podinspektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Miejsce pracy
Urząd Miasta Ustroń, 43-450, Ustroń, Rynek 1
Telefon
(33) 8579 313
Fax
(33) 8579 330
E-mail:
um-srodowisko@ustron.pl