Małgorzata Sabiniok

Stanowisko
podinspektor
Miejsce pracy
43-450 Ustroń Rynek 1
Telefon
338579309
Fax
338579330
E-mail:
malgorzata.sabiniok@um.ustron.pl