Łukasz Sitek

Stanowisko
Inspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń, Sekretarz MKRPA w Ustroniu
Miejsce pracy
43-450 Ustroń Rynek 1
Telefon
33 8579 354
E-mail:
lukasz.sitek@um.ustron.pl