Łukasz Sitek

Stanowisko
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień Główny Specjalista
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579354
Fax
338579330
E-mail:
lukasz.sitek@um.ustron.pl