Szymon Kaleta

Stanowisko
Referent
Miejsce pracy
43-450 Ustroń Rynek 1
Telefon
338579313
Fax
338579330
E-mail:
szymon.kaleta@um.ustron.pl