Monika Mendroch

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Telefon
338579338
Fax
338579330
E-mail:
monika.mendroch@um.ustron.pl